امام صادق (ع)

نحوه صحیح نگاه به دنیا

امام صادق {ع} به حمران بن اعین فرمود: ای حمران نظر کن به کسی که پست تر از تو است در توانگری و توانایی و نظر نکن به کسی که بالاتر از تو است پس هرگاه به آنچه گفتم رفتار کنی به آنچه روزی و قسمت تو شده قانع تر خواهی شد و به روزی بیشتر سزاوار خواهی گشت وبدانکه عمل دائم و کم توام با یقین بهتر است نزد خداوند از عمل بسیارِ بدون یقین و بدانکه هیچ پرهیزگاری و ورعی نافع تر از دوری از گناهان و ترک آزار و غیبت کردن مؤمنین نیست وبدانکه زندگی ائی گواراتر ...

ادامه نوشته »