امام حسن (ع)

دنیا خانه سهو و غفلت

قال الامام ع الناس فی دار سهو و غفلة یعملون ولا یعلمون فاذا صاروا الی دار الاخرة صاروا الی دار یقین یعلمون ولایعملون امام حسن ع فرمودند: مردم در خانه سهو وغفلت ( پر از اشتباهات و فراموشی ها ) زندگی می کنند کار می کنند در حالی نمی دانند چه کار باید انجام بدهند و چون آنان را به خانه آخرت راندند وبه خانه یقین رسیدند آنجا می دانند چه باید بکنند در حالی که نمی توانند کاری انجام بدهند (چون دنیا خانه عمل است و آخرت خانه پاداش و مکافات) الاثنی عشریه ص37

ادامه نوشته »