… به ابوذر

غنیمت 5 چیز قبل از 5 چیز

قال رسول الله ص یا اباذر احفظ ما اوصیک به تکن سعیدا فی الدنیا والاخره یا اباذر نعمتان مغبون فیه کثیر من الناس الصحة و الفراغ یا اباذر اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل هرمک و صحتک قبل سقمک و غناک قبل فقرک و فراقک قبل شغلک و حیاتک قبل موتک ای ابوذر به نصیحت من عمل کن تا در دنیا و آخرت سعادتمند گردی ای ابوذر پیش از آنکه پنج چیز به تو روی آورد پنج چیز را غنیمت شمار جوانی را پیش از پیری تندرستی را پیش از بیماری توانگری را پیش از پریشانی فراغت را پیش از ...

ادامه نوشته »