امام حسن ع اسوه سخاوت / حفظ وحدت و تبعیت محض از ولایت بزرگترین تو دهنی به آمریکاست
خطبه های نماز جمعه ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
امام حسن ع اسوه سخاوت / حفظ وحدت و تبعیت محض از ولایت بزرگترین تو دهنی به آمریکاست

حجه الاسلام ابراهیمی در خطبه اول نماز با تبریک ولادت امام حسن مجتبی ع به برخی از فضائل امام حسن ع اشاره کرد وگفت

ما باید زندگی ، رفتار و گفتار ائمه ع را الگوی خود قرار دهیم

امام حسن (ع )

عبادات

۲۵بار حج پیاده :من شرم دارم خداوندراملاقات کنم درحالی پیاده به خانه اونرفته باشم

هرگاه صحبت از مرگ ، قبر ،محشر وصراط می شد می گریست

وقتی برای نماز وضو می گرفت بدنش می لرزیدوچهره اش زرد می شد

سخاوت آن حضرت

سه نوبت تمام پس اندازش و دو نوبت تمام دارایی خودرا درراه خدا بخشید

بسیار خوش سخن بود :

وقتی سخن می گفت دوست ودشمن می ایستادند وتا پایان سخن گوش می دادند

خوش مجلس :

گاهی که درب خانه می نشست هرکس عبور می کرد در حضورش می نشست به احترام اوکسی از مقابل حضرت عبور نمی کرد

آنقدر می نشستند که گاهی راه بندمی آمد حضرت برمی گشت خانه

احترام به دیگران :

عبدا….بن عباس رکاب اسب امام حسن وحسین (ع) رامی گرفت مدرک بن زیاد اعتراض کرد تو سالخورده ای درست نیست …..

ابن عباس گفت توچه می دانی اینها کی هستند پسران رسول خدایند

مردمی بود :

روزی به جمعی از فقراء که روی زمین نشسته بودند نان می خوردند عبور می کرد تعارف کردند حضرت ( ازاسب پائین آمد ) روی زمین نشست باآنها هم غذا شد وآنهارادعوت به مهمانی کرد وغذا وپوشاک داد

بخشندگی آن حضرت :

خانه اش در مدینه پناهگاه مسلمانان ومسافران بود

یکی آمد حاجتی داشت حضرت فرمودبنویس نوشت امام دوبرابرحاجتش به اوداد یکی از حاضرین گفت عجب نامه پربرکتی  برای صاحبش بود حضرت فرمود برکتش برای مابیشتر بود

زیرا مارا اهل نیکی گرداند  نیکی آن است که بدون خواهش چیزی به کسی بدهند

عربی آمد نیاز داشت حضرت فرمودند هرچه ذخیره داریم به او بدهید دادند

عرب گفت مولای من اجازه  ندادید حاجتم را بگویم  حضرت فرمود ترس ریختن آبروی آنکس که از ما چیزی می خواهد موجب می شود پیش از خواهش وسوال به ببخشیم

احترام به دیگران

تاریخ الخلفا ء سیوطی نوشته است

امام درمکانی نشسته بودوچون خواست برود فقیری واردشد امام به او خوش آمد گفت وباملاطفت فرمود تو وقتی نشستی که مابرای رفتن  برخاستیم آیا اجازه رفتن به من می دهید                

یکی آمد نامه ای داشت کمک خواست امام بدون اینکه نامه را بخواند کمکش کرد

به امام گفتم اقلا نامه اش را می خواندید تابدانید حاجتش چیست

امام : بیم آن دارم که خدای تعالی تابه این مقدار که من نامه اش را می خوانم از خواری مقامش مرامورد مواخذه قراردهد

مردی به نام نجیح نقل می کند :امام حسن (ع) طعام میل می فرمود سگی آمد پیش روی حضرت ایستاد

حضرت هر لقمه که می خورد لقمه ای به سگ می داد من گفتم  یابن رسول الله اجازه می د هی سگ رادور کنم فرمودنه دوست ندارم حیوان زنده ای به من نگاه کند که غذا می خورم وبه آن ندهم هروقت سیر شد خودش می رود

روح گذشت و بزرگواری آن حضرت :

موفق ابن احمد خوارزمی می گوید : روایت می کند …روزی امام (ع) دید پای گوسفندش شکسته است به غلامش فرمود چه شده غلام من شکستم چرا؟ خواستم شمارا نارحت کنم     امام من تورا خوشحال می کنم تورا درراه خدا آزادکردم

مردی شامی می گوید مردی را دیدم بسیار زیبا ، باابهت وشخصیت ومورد احترام گفتم کیست  گفتند حسن بن علی از حسادت به علی (ع ) رفتم

جلو به او توهین کردم فرمود غریبی  مسکن نداری پول نداری بامن بیا حاجت تورابرآورده کنم قبول نکردم وقتی رفت چنان مهر اودردلم گرفت که کسی را از اوعزیزتر نداشتم

بعضی از حالات امام حسن (ع)

چون به یاد مرگ می افتاد بلند بلند گریه می کرد

چون از قبر سخن می گفت اشگ می ریخت وبیاد قیامت گریه می کرد

به نماز که می ایستاداز خود بیخود می شد

فصل الخطاب برجام 

خطیب جمعه در خطبه دوم اظهار داشت

از اول انقلاب اسلامی تابه امروز دشمن اصلی ملت ما آمریکا بوده واز هیچ دردشمنی با ما کوتاه نیامده است

درتمام دنیاهرجا  هرکس به آمریکا اعتمادکرد ضربه خورد نمونه اخیر آن همین برجام ونمونه دیگر کره شمالی است که برای نشان دادن حسن نیت پایگاه آزمایش های اتمی خودرا نابود ساخت وبه آمریکا اعلام کرد همین که آمریکائی ها مطمئن شدند این کار (آزادی جاسوسان آمریکایی وتخریب پایگاه اتمی )

انجام شد اعلام کردند دیدار دو رئیس جمهور انجام نخواهد شد و(باز هم فریب کاری وخلف وعده به ضد کشوری دیگر )تحریم ها هم که وعده داده بودند بردارند برداشته نشد مضافا اینکه کره راتهدید به حمله اتمی کردند

تفاوتی هم بین دولتها نیست  دمکرات وجمهوری خواه هردو مجری برنامه های صهیونیسم بین الملل هستند مثل عروسک خیمه شب بازی

(بچه های دبستانی هم حالا دیگه اینومی فهمند چیزی که بعضی سیاستمداران نمی خواهند بفهمند

 (وندی شرمن رئیس تیم مذاکرات آمریکا در مصاحبه با رادیو نیویورک می گوید مابه ایرانی ها تضمینی مبنی برماندن در برجام ندادیم مکرر تیم مذاکره ایرانی از ما می پرسید چه تضمینی ومامی گفتیم هیچ تضمینی نداریم

آقا فرمودند

طبق سنت الهی این دولت هم به اسلاف خودش خواهد  سرنوشتی بهتر از بوش وریگان نخواهد داشت

آنچه می ماند اسلام وجمهوری اسلامی البته به شرط اینکه مابه وظایف خود درقبال انقلاب عمل کنیم

وظایف ماچیست ببینید قرآن چه می گوید ، روایات اهل بیت چه می گوید خط امام چه می گوید

اما آنچه از برجان باید  بتجربیات

۱-سیاستمداران ماباید بفهمند که آمریکا قابل تعامل نیست

حضرت آقا در بیانات اخیرشان فرمودند  :

این جواب آن کسانی که بارها وبارها به ما در طول زمان می گفتند که آقا چرابا آمریکا مذاکره نمی کنید چرا با آمریکا تعامل نمی کنید این جوابش

۲-سیاستمداران ماباید بفهمند که د شمنی آمریکاه باما مسئله اتمی نیست بلکه ازاین بابت است که ماپرچم اسلام رابربالای دست گرفته ایم آمریکا می خواهد مولفه های قدرت رادر جمهوری اسلامی ازبین ببرد

۳-کوتاه آمدن دربرابراین دشمن تیغ آن را کند نخواهد کرد دشمنی آن راکم نخواهد کرد

مثل انعطاف دولت اصلاحات دربرابر دولت بوش نتیجه این شد جمهوری اسلامی به عنوان محور شرارت مطرح گردید پس کوتاه آمدن راه گم کردن دشمنی نیست  

۴-اینکه ایستادگی دربرابر آمریکا باعث عقب نشاندن آن می شود

ضمنا اگر هم سازمان ملل حق غنی سازی مارابه رسمیت شناخته به خاطر مذاکرات نیست به خاطر پیشرفت های صنعت هسته ای ماست بقول معروف از ترس مرگ به تب راضی شده اند

۵-تجربه همراهی اروپا باآمریکا ما بنای دعوای بااروپا رانداریم امااین سه کشور نشان دادند که در مواقع حساس ولازم آمریکا رارها نخواهند کرد

مثل حرکت زشت فرانسه در مذاکرات هسته ای در نقش پلیس بد مذاکرات یا کار شکنی انگلیس در تهیه کیک زرد وموارد دیگر

۶-گره نزدن مسائل اقتصادی کشور به برجام ومسائل خارجی

ما نباید مسائل خودمان را به امری که در اختیار ما نیست گره بزنیم

اگرمسائل اقتصاد کشور رابه خارج گره بزنیم فعالان اقتصادی کشور همیشه معطل خارجی هاهستند

تصور باطل عودت سرمایه های بلوکه شده ایران به کشور چه تصور باطلی بود از ۱۸میلیارد دلار گفتند تا ۲۶میلیارد دلار نه تنها دلاری وارد مملکت نشدبلکه  طبق شاخص حساب سرمایه کشور منتشره از سوی بانک مرکزی بیش از ۳۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده

این صحیح نیست دولت ۵ سال عمرش را معطل برجام آمریکایی کرد سه سال باقیمانده راهم معطل برجام اروپایی کند

جنگ روانی

مسئولین ومردم بخصوص مسئولین مواظب باشند گرفتار جنگ روانی دشمن نشوند ما پس از انقلاب به افتخارات زیادی نائل شدیم مثل استقلال ، ایستادگی ، آبروی بین المللی  ونفوذ منطقه ای دشمن می خواهد باشایعه ودروغ وبرجسته سازی ضعف ها این احساس افتخار را از ملت بگیرد

ماباشناخت به ظرفیت ها وتوجه به تجربه ها واز همه مهم تر استمداد از خداوند متعال بدون تردید توان غلبه برهمه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت

 درسهاوعبرتهای برجام 

برجام فقط یک فایده داشت وآن ابطال نظریه تعامل باکدخدا وآمریکا

البته اگر آقایان که برای مذاکره با آمریکا سینه چاک می کردند وحرف احدی راجز خودشان نمی شنیدند متنبه شده باشند (به اینکه اعتمادبه امریکا اشتباه بود )

که علی الظاهر شده اند

امریکا در کنار توقف وکندکردن مسیر هسته ای کشور ده ها امتیاز نقد گرفت نه تنها به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرد وتحریمها رالغو نکرد بلکه ده ها تحریم جدید درقالب افرادوشرکت های ایرانی افزود شیره برجام راتا آخرین لحظه مکید وبعدهم تفاله آن را به دور انداخت

 متاسفانه نمی بایست به آمریکا اعتماد شود اعتمادشد

آقا در نوروز ۹۴

فرمودند :فریب لبخند طرف مقابل رانخورید وبه وعده ای که می دهد اعتمادنکنید چون وقتی خرش از پل گذشت برمی گردد وریش شما می خندد اینها این قدر وقیح اند .

لازم است آنچه بدانیم

۱-همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مقامات قبلی آمریکا که می خواستند جمهوری اسلامی ایران رانابود سازند مردند واستخوانهایشان پوسید امانظام اسلامی ایران پا برجاست این آقاهم خاک خواهد شد وبدنش خوراک مار ومور خواهد شد وجمهوری اسلامی همچنان ایستاده خواهد بود .

۲-باید قوی بمانیم تاحقمان رابگیریم

طرح مباحثی چون مذاکرات موشکی ، بازرسی از مراکز نظامی وعدم حضور ایران در منطقه باهدف ازبین بردن توان نظامی ودفاعی کشور وسپس حمله نظامی است مثل لیبی وعراق

دردنیای امروز کشوری می تواند سایه جنگ راازسر خود برداردکه دربالاترین سطح آمادگی وتوان نظامی باشد

۳-ادامه برجام باسه کشور اروپائی ضمن اینکه هیچ اعتمادی به این سه کشور نیست تضمین های قطعی واقعی وعملی لازم

دارد.  

۴-برجام هیچ متممی نخواهدداشت جمهوری اسلامی هیچ مذاکره ای درخصوص توان موشکی ونفوذ منطقه ای نخواهیم داشت

۵-خروج آمریکا ازبرجام برای ملت ما یک نعمت بود دیگرلازم نیست اقتصادکشورراچون سالهای گذشته معطل برجام وماندن یاخروج آمریکا از برجام نمانیم

۶-مواظب باشیم دشمن به دنبال اختلاف در صفوف متحد ملت است

بزرگترین سرمایه یک کشور ملت منسجم آن است ارتش ها ممکن است به زانودرآیند اما یک ملت رانمی توان به زانودرآورد

تحریم وفشار اقتصادی برای دشمن ارزش اقتصادی دارد ارزش استراتژیک نیست

الان وقت تصفیه حساب باافرادواحزاب نیست به تعبیر حضرت آقا تیم مذاکره کننده زحمت خودراکشیدند وعرق هم ریختند وتلاش هم کردند اما نتوانستند بیش از این بدست آورند

به فرموده مقام معظم بزرگترین دستاورد برجام اثبات غیرقابل اعتمادبودن دشمن است این سرمایه بزرگ را که باهزینه های سنگین به دست آوردیم رانباید باخوش بینی به اروپا ودیگر دشمنان تابلودار به تاراج داد

رهبری فرمودند

من به این سه کشور (انگلیس، فرانسه ، آلمان )هم اعتمادندارم ومی گویم به اینها اعتمادنکنید ….اینها هم همان کار آمریکا رابه شیوه دیگری خواهند کرد

این سخن صریح حضرت آقاست کاری نکنید ۲سال وقت مملکت رابگیرید باز شرمنده ملت ورهبری گردید  

از تاریخ درس عبرت بگیرید تاریخ راتکرارنکنید چقدر امیرالمومنین علی (ع) فریادزد توجه نکردند حضرت خودرانفرین کردو

بعدمردم گرفتار حجاج شدند

آقا بنشینید خودتان تحلیل کنید چراآمریکا خارج شدبااینکه حتی به یک تعهد کوچک عمل نکرد باز خارج شد چرا

چون می خواهد شانه خودرااز زیر بار تعهد بین المللی خارج سازد بگوید دولت دیگری …..برای ما خسارت بار خارج شدیم

پس دنیا بدانید مامسئولیت نداریم خوب وقتی قراراست کشورهای دیگر این راه تمام شود رابرای آمریکا وغرب واروپا راادامه دهند (وپرازیان برای ما)شیوه ای رابرای اروپا نیز یادمی دهد که نهایتا ۵، ۶سال دیگر که ماخواستیم سیب وگلابی این باغ بی درخت رابچینیم آنها هم یک شبه  ازآن خارج شوند ومامسئولین بمانیم بادست خالی ویک شرمندگی دیگر درپیشگاه ملت بزرگ

چرامسئولان ماازقبل بگوینداگر آمریکا هم از برجام خارج شود مادر برجام می مانیم آیا این خودش یک گرای  به آمریکانیست که آقای ترامپ تونگران نباش برودست خدا همراهت مامی مانیم

دست بردست نسایید به امید شکر              باغ خشکیده ماراثمری نیست که نیست

باغ آفت زده را به به تبرنشانند                    باغبان داند واوراکمری نیست که نیست

جانسون وزیر خارجه انگلیس می گوید برجام یک دستبندی است که بردست های جمهوری اسلامی غرب نباید این دستبندرا بازکند

امیدبستن به اینها سراب است

رهبری ۱۹/۱۱/۹۵

آیه قران درسوره نور می فرماید که اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمئان ماء مثل سراب ،انسان تشنه زمین خشک رااز دور آب می بیند.

بعدکه نزدیک می شود می بیند هیچ چیز نیست لم یجده شیئا ووجد الله عنده امید بستن به شیطانها این است امیدبستن به قدرتهای مادی وشیطانی این است ….اعتمادبه شیاطین اعتماد به آن کسی که بااصل وجود شما مخالف است خطای بزرگی است

به آن قدرتی که اصل وجود جمهوری اسلامی را ،اصل قدرت گرفتن اسلام رانمی تواندتحمل کند نمی تواند بپذیرد نمی شود اعتمادکرد به اونمی شود امیدداشت  کسراب بقیعه یحسبه الظمئان ماء

این همان سراب است به خداتوکل کردید (یرزقه من حیث لایحتسب )

رزق لایحتسب وجوددارد به شیطان اگر اعتماد کردیم کسراب بقیعه یحسبه الظمئان ماء است

همین سه کشوری که شما به طناب اینها امید بسته اید ماههاست (ازخردادسال گذشته )باآمریکاپیرامون تغییر برجام مذاکره داشته اند

مذاکراتی که به قول بسیاری از منابع آمریکایی حتی ترامپ درجریان آنها نبوده است

شیوه اینها این است حداکثر استفاده رامی خواهند ببرند به هیچ چیز هم پایبند نیستند

کار به دولت جدید امریکا هم ندارد ازهمان دولت قبل (اوباما)مگر چندین بار شاهد نقض برجام نبودیم درهمان دوره وزارت خزانه داری آمریکا برخلاف مفاد مندرج در برجام مانع عادی سازی روابط بانکی واقتصادی باایران گردید .

مکرون رئیس جمهور فرانسه تابستان سال گذشته رسما به ترامپ ونتانیاهو قول دادموضوع توان موشکی ایران رادربرجام به سود آمریکا واسرائیل قراردهد وتوافق هسته ای را تغییر دهد

صدراعظم آلمان به صراحت اعلام کرد در صورتی ازبرجام حمایت می کنیم که موضوع توان موشکی ایران هم به آن گنجانده شود

ترزای نخست وزیر انگلستان هم حمایت خودش از موضع فرانسه در خصوص توان موشکی ایران اعلام کرد

باهمه این وعده ووعیدهای این سه کشور اروپائی (که اینها هم عروسک خیمه شب بازی آمریکا هستند ویک تئاتر بیشتر نیست باز وزیر خارجه آمریکا قبل از اعلام خروج آمریکا درتماس تلفنی با سه کشور اروپائی می گوید ما به انچه هم که شما قول داده اید راضی نیستیم ولذا از برجام خارج می شویم

رهبرمعظم انقلاب ۱۹/۲/۹۷

آن روز می گفتیم مسئله آمریکا باایران مربوط به انرژی هسته ای نیست واینها بهانه است می گفتند نه این جور نیست ملاحظه کردید که این جوری هست

حالادیدید مابرجام راپذیرفتیم اما دشمنی ها باجمهوری اسلامی تمام نشد

حالامسئله حضور مادر منطقه ومسئله موشک ها رامطرح می کنند اگر اینها راهم قبول کنیم مسئله تمام نخواهد شد مسئله دیگری راشروع می کنند    ….

علت مخالفت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی این است که آمریکا به طور کامل سلطه داشت وانقلاب دست آنها راکوتاه کرد….

آن وقتی که مسئله هسته ای شروع شد بعضی از معاریف کشور می گفتند که چه اصراری دارید که می ایستید ….خدااز سرتقصیراتشان بگذرد البته این حرف غلط بود مسئله هسته ای نیاز کشور است وتاچند سال دیگر طبق بررسی کارشناسان کشور  به ۲۰هزار مگاوات برق هسته ای نیازدارد ….

حالاگفته می شود باسه کشور اروپائی ادامه می دهیم من به این سه کشور هم اعتمادندارم به این ها هم اعتمادنکنید …

مسئولین کشور درامتحان بزرگی هستند آیا عزت ملت راحفظ خواهند کردیانه ؟باید عزت ومنافع ملت به معنای واقعی کلمه تامین شود

درباره ی admin10015

همچنین ببینید

چرا دعا کنیم ؟ / سران سه قوه می بایست از مردم عذر خواهی کنند

حجه الاسلام ابراهیمی امام جمعه شهرستان زرندیه در خطبه اول در ادامه بحث هفته های ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *